• 05 آگوست 2019 - 20:45

سایت خبری تحلیلی شهرآشوب در چهارچوب استقلال عقیده و رعایت اخلاق مداری و حفظ اصول و ارزشهای رسالت خبری، به جهت اطلاع رسانی آگاهانه ،روشنگری و تولید و نشر آرمان های اصیل جامعه پای به عرصه مجازی خبر نهاده است.بدیهی است هیچ رسالت ارزشی در حوزه شفافیت محقق نخواهد شد مگر برای شفافیت اذهان ومنافع مردم.